Thanh Hóa: Bắt 2.500 bao thuốc lá nhập ngoại

Trạm CSGT Quảng Xương - PC67 Công an tỉnh Thanh Hoá đang tiến hành lập biên bản và ban giao số thuốc lá cho cơ quan chức năng xử lý.
Trạm CSGT Quảng Xương - PC67 Công an tỉnh Thanh Hoá đang tiến hành lập biên bản và ban giao số thuốc lá cho cơ quan chức năng xử lý.
Trạm CSGT Quảng Xương - PC67 Công an tỉnh Thanh Hoá đang tiến hành lập biên bản và ban giao số thuốc lá cho cơ quan chức năng xử lý.