Thanh Hóa: Bắt 2 thanh niên mang đồ trộm chó, giấu ma tuý