Thanh Hóa: Bàn giao 970 bao thuốc lá lậu cho cơ quan chức năng