Thận trọng để Mobile Money không trở thành kênh rửa tiền

Việt Nam có nhiều tiềm năng phát triển Mobile Money do có 129,5 triệu thuê bao. Nguồn: Viettel
Việt Nam có nhiều tiềm năng phát triển Mobile Money do có 129,5 triệu thuê bao. Nguồn: Viettel
Việt Nam có nhiều tiềm năng phát triển Mobile Money do có 129,5 triệu thuê bao. Nguồn: Viettel
Lên top