Thẩm tra lý lịch, Vũ "nhôm" nhận mình có 2 quốc tịch

Lên top