Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Thảm sát tại Điện Biên, 3 người trong 1 gia đình thiệt mạng