Thẩm phán: Tôi đã lường trước bị phản ứng khi tuyên án treo cho Nguyễn Khắc Thủy

Bị cáo Nguyễn Khắc Thủy tại phiên tòa sơ thẩm: Ảnh: NLĐ.
Bị cáo Nguyễn Khắc Thủy tại phiên tòa sơ thẩm: Ảnh: NLĐ.