Thẩm phán ở Thái Nguyên xài bằng giả được ... “ngồi chơi” tại toà

Để trở thành một thẩm phán phải trải qua nhiều lựa chọn, quy trình chặt chẽ. Ảnh: Bảo Thắng
Để trở thành một thẩm phán phải trải qua nhiều lựa chọn, quy trình chặt chẽ. Ảnh: Bảo Thắng