Tham ô hơn 500 triệu đồng của công ty để đánh bạc, lãnh án 12 năm tù

Bị cáo Phan Đại Hoàng tại Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Thanh Chung
Bị cáo Phan Đại Hoàng tại Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Thanh Chung
Bị cáo Phan Đại Hoàng tại Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Thanh Chung
Lên top