Thâm nhập đại công trường cát “lậu” trong đất bí thư xã

Đại công trường cát trong đất Bí thư xã Núi Tượng, H.Tân Phú (Đồng Nai).
Đại công trường cát trong đất Bí thư xã Núi Tượng, H.Tân Phú (Đồng Nai).
Đại công trường cát trong đất Bí thư xã Núi Tượng, H.Tân Phú (Đồng Nai).
Lên top