Tham gia mạng xã hội có văn hoá, đúng pháp luật: Tin giả - “thuốc độc” thật trên không gian ảo

Cổng thông tin Bộ CA giả mạo mới bị phát hiện. Ảnh: VAFC
Cổng thông tin Bộ CA giả mạo mới bị phát hiện. Ảnh: VAFC
Cổng thông tin Bộ CA giả mạo mới bị phát hiện. Ảnh: VAFC
Lên top