Thái Bình: Tuyên truyền trái phép pháp luân công có thể chữa bách bệnh

Bố con chị Lê Thị Liên tại cơ quan công an - ảnh Khánh Linh
Bố con chị Lê Thị Liên tại cơ quan công an - ảnh Khánh Linh
Bố con chị Lê Thị Liên tại cơ quan công an - ảnh Khánh Linh
Lên top