Thái Bình: Khởi tố thêm 2 đồng bọn Đường Nhuệ vụ ăn chặn tiền hỏa táng

Một trong các cơ sở tang lễ ở Thái Bình mà Nguyễn Xuân Đường cùng các bị can đứng ra thu tiền hỏa táng. Ảnh: Việt Dũng.
Một trong các cơ sở tang lễ ở Thái Bình mà Nguyễn Xuân Đường cùng các bị can đứng ra thu tiền hỏa táng. Ảnh: Việt Dũng.
Một trong các cơ sở tang lễ ở Thái Bình mà Nguyễn Xuân Đường cùng các bị can đứng ra thu tiền hỏa táng. Ảnh: Việt Dũng.
Lên top