Thái Bình: Khởi tố nguyên chủ tịch xã liên quan sai phạm về đất đai

Một khu vực đất trồng lúa ở xã Minh Tân (huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) bị chuyển mục đích sử dụng trái phép thành đất ở. Ảnh: CTV
Một khu vực đất trồng lúa ở xã Minh Tân (huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) bị chuyển mục đích sử dụng trái phép thành đất ở. Ảnh: CTV
Một khu vực đất trồng lúa ở xã Minh Tân (huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) bị chuyển mục đích sử dụng trái phép thành đất ở. Ảnh: CTV
Lên top