Thái Bình: Hàng xóm giăng điện bẫy chuột, một người tử vong

Dây điện được dòng ra ruộng để bẫy chuột. Ảnh: KL
Dây điện được dòng ra ruộng để bẫy chuột. Ảnh: KL
Dây điện được dòng ra ruộng để bẫy chuột. Ảnh: KL
Lên top