Thái Bình: Bắt khẩn cấp nhân viên Trung tâm dịch vụ đấu giá

Công an tỉnh Thái Bình bắt giữ khẩn cấp một nhân viên Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản liên quan đến đấu giá đất. Ảnh CTV
Công an tỉnh Thái Bình bắt giữ khẩn cấp một nhân viên Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản liên quan đến đấu giá đất. Ảnh CTV
Công an tỉnh Thái Bình bắt giữ khẩn cấp một nhân viên Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản liên quan đến đấu giá đất. Ảnh CTV
Lên top