Thái Bình: Bắt 10 đối tượng đánh bạc

Các đối tượng tại cơ quan điều tra.
Các đối tượng tại cơ quan điều tra.
Các đối tượng tại cơ quan điều tra.
Lên top