Thạc sĩ bảnh bao có tính "tắt mắt"

Cơ quan chức năng cho Hưng thực nghiệm lại hành vi gây án. Ảnh: Y.H.
Cơ quan chức năng cho Hưng thực nghiệm lại hành vi gây án. Ảnh: Y.H.
Cơ quan chức năng cho Hưng thực nghiệm lại hành vi gây án. Ảnh: Y.H.
Lên top