Tên trộm "ngáo đá" dùng mã tấu chống trả công an khi bị vây bắt

Khi bị vây bắt, đối tượng Hùng đã dùng mã tấu chống trả. Ảnh: CA cung cấp.
Khi bị vây bắt, đối tượng Hùng đã dùng mã tấu chống trả. Ảnh: CA cung cấp.
Khi bị vây bắt, đối tượng Hùng đã dùng mã tấu chống trả. Ảnh: CA cung cấp.
Lên top