Tên cướp xin lỗi nạn nhân song vẫn giữ lại tài sản lấy được

Hai tên cướp Thuỷ và Tùng (từ trái qua) tại cơ quan công an. Ảnh: Y.Hưng.
Hai tên cướp Thuỷ và Tùng (từ trái qua) tại cơ quan công an. Ảnh: Y.Hưng.
Hai tên cướp Thuỷ và Tùng (từ trái qua) tại cơ quan công an. Ảnh: Y.Hưng.
Lên top