Tên cướp ngân hàng ở Hà Nội định bắn cảnh sát bảo vệ

Khẩu súng cùng quả lựu đạn (giả) cảnh sát thu giữ. Ảnh: Việt Dũng.
Khẩu súng cùng quả lựu đạn (giả) cảnh sát thu giữ. Ảnh: Việt Dũng.
Khẩu súng cùng quả lựu đạn (giả) cảnh sát thu giữ. Ảnh: Việt Dũng.
Lên top