Tên cướp điện thoại bị Cảnh sát giao thông tóm gọn

Đối tượng Trung tại cơ quan điều tra. Ảnh cảnh sát cung cấp
Đối tượng Trung tại cơ quan điều tra. Ảnh cảnh sát cung cấp