Tệ nạn ma tuý tăng do nhiều người tưởng cỏ Mỹ... không gây nghiện

Nừa năm 2019, Đà Nẵng tăng hơn 50 vụ ma tuý. Ảnh: TT
Nừa năm 2019, Đà Nẵng tăng hơn 50 vụ ma tuý. Ảnh: TT
Nừa năm 2019, Đà Nẵng tăng hơn 50 vụ ma tuý. Ảnh: TT
Lên top