Tây Nguyên: Xử lý nhiều đối tượng theo đường mòn vượt biên trốn cách ly

Bộ đội biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh (Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Gia Lai) phát khẩu trang, tuyên truyền về dịch COVID-19 cho người dân trong vùng. Ảnh: Thanh Tuấn
Bộ đội biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh (Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Gia Lai) phát khẩu trang, tuyên truyền về dịch COVID-19 cho người dân trong vùng. Ảnh: Thanh Tuấn
Bộ đội biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh (Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Gia Lai) phát khẩu trang, tuyên truyền về dịch COVID-19 cho người dân trong vùng. Ảnh: Thanh Tuấn
Lên top