Tây Nguyên, máu kiểm lâm vẫn đổ

Nạn phá rừng ở Đắk Lắk nói riêng và Tây Nguyên nói chung còn diễn ra phức tạp, có chiều hướng tăng cao. Ảnh: H.LONG
Nạn phá rừng ở Đắk Lắk nói riêng và Tây Nguyên nói chung còn diễn ra phức tạp, có chiều hướng tăng cao. Ảnh: H.LONG
Nạn phá rừng ở Đắk Lắk nói riêng và Tây Nguyên nói chung còn diễn ra phức tạp, có chiều hướng tăng cao. Ảnh: H.LONG
Lên top