Tất Thành Cang và Tề Trí Dũng khai báo quanh co và né tránh

Bị can Tất Thành Cang (bên phải) tại cơ quan công an. Ảnh: CACC
Bị can Tất Thành Cang (bên phải) tại cơ quan công an. Ảnh: CACC
Bị can Tất Thành Cang (bên phải) tại cơ quan công an. Ảnh: CACC
Lên top