Tất Thành Cang và đồng phạm gây thiệt hại hơn 1.100 tỉ đồng

Kết luận điều tra bổ sung xác định Tất Thành Cang và đồng phạm gây thiệt hại hơn 1.100 tỉ đồng. Ảnh" CACC
Kết luận điều tra bổ sung xác định Tất Thành Cang và đồng phạm gây thiệt hại hơn 1.100 tỉ đồng. Ảnh" CACC
Kết luận điều tra bổ sung xác định Tất Thành Cang và đồng phạm gây thiệt hại hơn 1.100 tỉ đồng. Ảnh" CACC
Lên top