Tạt axít vào mặt “chồng hờ”

Đối tượng Giang và Đông. Ảnh cơ quan công an cung cấp.
Đối tượng Giang và Đông. Ảnh cơ quan công an cung cấp.