Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tạt axít vào mặt “chồng hờ”

Đối tượng Giang và Đông. Ảnh cơ quan công an cung cấp.
Đối tượng Giang và Đông. Ảnh cơ quan công an cung cấp.