Tàng trữ ma túy trái phép, hai đối tượng sa lưới pháp luật

Tại cơ quan công an đối tượng Hưng đã thừa nhận hành vi tàng trữ ma túy trái phép của mình. Ảnh: CA Lạng Sơn.
Tại cơ quan công an đối tượng Hưng đã thừa nhận hành vi tàng trữ ma túy trái phép của mình. Ảnh: CA Lạng Sơn.
Tại cơ quan công an đối tượng Hưng đã thừa nhận hành vi tàng trữ ma túy trái phép của mình. Ảnh: CA Lạng Sơn.
Lên top