Thanh Hoá:

Tặng bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích trong đấu tranh với đối tượng bôi nhọ lãnh đạo

Đối tượng Nguyễn Danh Dũng.
Đối tượng Nguyễn Danh Dũng.