Tán gia bại sản vì đá gà ăn tiền

Công an ập vào trường gà ven đại lộ Võ Văn Kiệt, bắt hàng trăm con bạc đang sát phạt. Ảnh: Nam Hiệp
Công an ập vào trường gà ven đại lộ Võ Văn Kiệt, bắt hàng trăm con bạc đang sát phạt. Ảnh: Nam Hiệp
Công an ập vào trường gà ven đại lộ Võ Văn Kiệt, bắt hàng trăm con bạc đang sát phạt. Ảnh: Nam Hiệp
Lên top