Tan cuộc nhậu, 4 thiếu niên rủ nhau ra đường đánh chết người

Đối tượng Y Trai Êban và Y Kuôk Niê tại cơ quan công an.
Đối tượng Y Trai Êban và Y Kuôk Niê tại cơ quan công an.
Đối tượng Y Trai Êban và Y Kuôk Niê tại cơ quan công an.
Lên top