Tấn công nhân viên tiệm cầm đồ để cướp điện thoại

Lên top