Tấn công bằng dao trong chùa, 1 người tử vong, 3 người bị thương