Tạm giữ trụ trì cùng 3 người để làm rõ động cơ chặt thông trước cửa chùa

Sự việc chặt thông trên chùa Chân Tiên này khiến 4 người, trong đó có trụ trì chùa bị tạm giữ. Ảnh: TT
Sự việc chặt thông trên chùa Chân Tiên này khiến 4 người, trong đó có trụ trì chùa bị tạm giữ. Ảnh: TT
Sự việc chặt thông trên chùa Chân Tiên này khiến 4 người, trong đó có trụ trì chùa bị tạm giữ. Ảnh: TT
Lên top