Tạm giữ thiếu niên 17 tuổi hiếp dâm em gái quen qua mạng

Tại cơ quan công an, Vương đã thừa nhận hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi của mình. Ảnh: CACB.
Tại cơ quan công an, Vương đã thừa nhận hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi của mình. Ảnh: CACB.
Tại cơ quan công an, Vương đã thừa nhận hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi của mình. Ảnh: CACB.
Lên top