Tạm giữ nhóm quái xế tụ tập đua xe, bốc đầu giữa trung tâm TP.Hải Phòng

Quái xế đua xe, bốc đầu giữa trung tâm TP.Hải Phòng. Ảnh Công an TP.Hải Phòng
Quái xế đua xe, bốc đầu giữa trung tâm TP.Hải Phòng. Ảnh Công an TP.Hải Phòng
Quái xế đua xe, bốc đầu giữa trung tâm TP.Hải Phòng. Ảnh Công an TP.Hải Phòng
Lên top