Tạm giữ người tự nhận phóng viên, nhận hối lộ 50 triệu đồng