Tạm giữ một đối tượng nghi nổ súng trong cuộc tranh chấp đất đai

Hình ảnh cắt từ clip vụ tranh chấp đất đai.
Hình ảnh cắt từ clip vụ tranh chấp đất đai.
Hình ảnh cắt từ clip vụ tranh chấp đất đai.
Lên top