Tạm giữ kẻ chém hỏng thuyền của lực lượng cứu hộ

Đối tượng Lâm bị công an tạm giữ vì chém hỏng thuyền của lực lượng đang đi sơ tán dân. Ảnh: NH.
Đối tượng Lâm bị công an tạm giữ vì chém hỏng thuyền của lực lượng đang đi sơ tán dân. Ảnh: NH.
Đối tượng Lâm bị công an tạm giữ vì chém hỏng thuyền của lực lượng đang đi sơ tán dân. Ảnh: NH.
Lên top