Tạm giữ hơn 2.000 lọ nước hoa nghi nhái nhãn hiệu

Lực lượng Quản lý thị trường Hà Tĩnh tạm giữ lô hàng hơn 2000 lọ nước hoa nghi giả nhãn mác. Ảnh: TT.
Lực lượng Quản lý thị trường Hà Tĩnh tạm giữ lô hàng hơn 2000 lọ nước hoa nghi giả nhãn mác. Ảnh: TT.
Lực lượng Quản lý thị trường Hà Tĩnh tạm giữ lô hàng hơn 2000 lọ nước hoa nghi giả nhãn mác. Ảnh: TT.
Lên top