Tạm giữ hai tàu nước ngoài vi phạm vùng nội thủy Việt Nam

Cơ quan chức năng kiểm tra tàu nước ngoài vi phạm vùng nước nội thủy Việt Nam. Ảnh: ML.
Cơ quan chức năng kiểm tra tàu nước ngoài vi phạm vùng nước nội thủy Việt Nam. Ảnh: ML.
Cơ quan chức năng kiểm tra tàu nước ngoài vi phạm vùng nước nội thủy Việt Nam. Ảnh: ML.
Lên top