Tạm giữ Giám đốc Công ty làm giả phiếu xét nghiệm COVID-19

Đối tượng Trần Tấn Dương. Ảnh: CACC.
Đối tượng Trần Tấn Dương. Ảnh: CACC.
Đối tượng Trần Tấn Dương. Ảnh: CACC.
Lên top