Tạm giữ đối tượng trốn cách ly ở Quảng Nam

Tạm giữ đối tượng trốn cách ly ở Quảng Nam. Ảnh: CACC
Tạm giữ đối tượng trốn cách ly ở Quảng Nam. Ảnh: CACC
Tạm giữ đối tượng trốn cách ly ở Quảng Nam. Ảnh: CACC
Lên top