Tạm giữ đoàn vận chuyển 2.000 tấn than nghi than lậu

Đoàn vận chuyển than Dương Giang, số hiệu NB 2847,  bị lực lượng Cảnh sát biển Vùng 1 kiểm tra vì có dấu hiệu nghi vấn. Ảnh: ĐT
Đoàn vận chuyển than Dương Giang, số hiệu NB 2847, bị lực lượng Cảnh sát biển Vùng 1 kiểm tra vì có dấu hiệu nghi vấn. Ảnh: ĐT
Đoàn vận chuyển than Dương Giang, số hiệu NB 2847, bị lực lượng Cảnh sát biển Vùng 1 kiểm tra vì có dấu hiệu nghi vấn. Ảnh: ĐT
Lên top