Tạm giữ băng nhóm giả danh Cảnh sát hình sự để đi cướp

Băng nhóm giả danh cảnh sát hình sự. Ảnh: CACC
Băng nhóm giả danh cảnh sát hình sự. Ảnh: CACC
Băng nhóm giả danh cảnh sát hình sự. Ảnh: CACC
Lên top