Tạm giữ 5 đối tượng phá rừng trước tết tại Đắk Nông

Công an vừa tạm giữ 5 đối tượng trong vụ phá rừng tại xã Quảng Sơn.
Công an vừa tạm giữ 5 đối tượng trong vụ phá rừng tại xã Quảng Sơn.
Công an vừa tạm giữ 5 đối tượng trong vụ phá rừng tại xã Quảng Sơn.