Bắc Giang:

Tạm giữ 3 đối tượng cướp tài sản của nam công nhân

3 đối tượng Trường, Thám, Hải tại Công an huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Ảnh: Công an huyện Việt Yên.
3 đối tượng Trường, Thám, Hải tại Công an huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Ảnh: Công an huyện Việt Yên.
3 đối tượng Trường, Thám, Hải tại Công an huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Ảnh: Công an huyện Việt Yên.
Lên top