Tạm giữ 211kg thực phẩm không rõ nguồn gốc tại Bắc Kạn

Tạm giữ 211kg thực phẩm không rõ nguồn gốc tại Bắc Kạn. Công an Bắc Kạn
Tạm giữ 211kg thực phẩm không rõ nguồn gốc tại Bắc Kạn. Công an Bắc Kạn
Tạm giữ 211kg thực phẩm không rõ nguồn gốc tại Bắc Kạn. Công an Bắc Kạn
Lên top