Tạm giam thanh niên đập phá xe máy sau va chạm giao thông với thai phụ

Nguyễn Mỹ Anh đập phá xe người đi đường sau va chạm giao thông với thai phụ. Ảnh: L.Nhi.
Nguyễn Mỹ Anh đập phá xe người đi đường sau va chạm giao thông với thai phụ. Ảnh: L.Nhi.
Nguyễn Mỹ Anh đập phá xe người đi đường sau va chạm giao thông với thai phụ. Ảnh: L.Nhi.
Lên top